Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Roos Ikelaar, Sölk BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Roos Ikelaar, Sölk BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Roos Ikelaar, Sölk BV  verstrekt. Roos Ikelaar, Sölk BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • – Uw voor- en achternaam
 • – Uw adresgegevens
 • – Uw telefoonnummer
 • – Uw e-mailadres
 • – Uw geboortedatum
 • – Uw werkgever
 • – Uw functie
 • – Uw programma deelname

WAAROM Roos Ikelaar, Sölk BV GEGEVENS NODIG HEEFT

Roos Ikelaar, Sölk BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Roos Ikelaar, Sölk BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coaching en/of training/opleiding, en voor het opstellen van een Bewijs van Deelname of Certificaat.

HOE LANG Roos Ikelaar, Sölk BV GEGEVENS BEWAART

Roos Ikelaar, Sölk BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Roos Ikelaar, Sölk BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@roosikelaar.nl. Roos Ikelaar, Sölk BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, uw verzoek verwerken.

GEGEVENS BEVEILIGEN

Roos Ikelaar, Sölk BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

WEBSITE

https://roosikelaar.nl/ is een website van Roos Ikelaar, Sölk BV. De website van Roos Ikelaar, Sölk BV wordt beheerd door Elephant B.V., KvK 58921842. Met hen is op 7 mei 2018 een VERWERKERSOVEREENKOMST gesloten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Roos Ikelaar, Sölk BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Roos Ikelaar, Sölk BV.

Waarom werken met Roos?

 • Ik heb brede ervaring en een netwerk van professionals.
 • Ik kan me snel inleven in elke context.
 • Mijn werkwijze is doelgericht en concreet.
 • Mijn Engels en Duits zijn goed.