Geslaagd voor OTTA™

De afgelopen twee jaar hebben zes vrouwen de Opleiding Toegepaste Transactionele Analyse (OTTA™) bij mij gevolgd. De opleiding bestaat uit 24 lesdagen per jaar, tussentijdse supervisie of intervisie, praktijkopdrachten, werkstukken en presentaties. Zij zijn alle zes geslaagd. De vijfde groep rondt in januari 2017 het eerste opleidingsjaar af en de zesde groep gaat in januari 2017 van start. Je kunt enkele competenties ontwikkelen waar je in je hele loopbaan wat aan hebt, zoals:

Handelingscompetenties

Elke werkomgeving vereist een specifieke professionele aanpak. Vanuit TA voegen we daar enkele dingen aan toe. De TA-concepten bieden je kaders en handvatten om situaties

  • te analyseren
  • strategieën te creëren
  • afspraken te maken
  • ontwikkelingstrajecten uit te zetten
  • adequaat te interveniëren
  • potentieel te benutten.

Relationele competenties

De basishouding is om in contact te blijven en vanuit het ‘ik OK, jij OK’ venster te handelen. Juist in wat lastiger situaties komt de basishouding onder druk. B.v. bij conflicten, meningsverschillen, onsympathieke mensen, manipulerende mensen, discriminerende mensen. Hoe ga je daar me om? Welke opties heb je om ermee om te gaan en welke opties passen bij jou? Daar gaat deze opleiding ook over.

Reflectie competenties

Om te kunnen analyseren heb je reflectievaardigheden nodig. Theorie en Modellen bieden hiervoor een helder kader. Verschillende vormen van supervisie en intervisie geven aan die reflectie meer diepgang en bieden je mogelijkheden om je beeldvorming te verruimen.

Persoonlijke competenties

Het is niet mogelijk om twee jaar met TA bezig te zijn en geen persoonlijke ontwikkeling door te maken. Deze persoonlijke items zijn inderdaad heel persoonlijk en worden dus niet voorgeschreven! De een leert meer zijn gevoelens waar te nemen, de ander leert beter met grenzen (bijvoorbeeld ethische) om te gaan, weer een ander leert vanuit verschillende referentiekaders te denken of …. Vul maar in.

De opleiding daagt je uit, biedt support en structureert waar nodig. Telkens wordt een link gelegd met iemands praktijksituatie en wordt toegezien op de uitvoerbaarheid van de lesstof. De sfeer is belangrijk! We werken met afspraken en we zorgen samen voor een plezierig leerklimaat.

Kijk eens wat deze deelnemers er over zeggen Home

Kijk hier voor meer informatie over deze opleiding.

Hieronymus van Alphen schreef het al lang geleden: ‘Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen, waarom zou mij dan het leren vervelen?’

Waarom werken met Roos?

  • Ik heb brede ervaring en een netwerk van professionals.
  • Ik kan me snel inleven in elke context.
  • Mijn werkwijze is doelgericht en concreet.
  • Mijn Engels en Duits zijn goed.