Certified Transactional Analyst C T A

Met enige trots feliciteer ik Anne Gaijmans als Certified Transactional Analyst. Zij haalde haar CTA op 11 november 2016. Wie ooit aan een TA-opleiding is begonnen weet dat internationale TA certificering een intensief traject is. Na afloop wordt er uitbundig feestgevierd, met bubbels, bloemen, dans en lekker eten!

Hoe wordt jij Certified Transactional Analyst?

TA Opleiding als voortraject

Nadat je een tweejarige TA-opleiding hebt afgerond en zo’n 200 lesuren in TA op je palmares hebt staan, kun je je gaan voorbereiden. Pardon, waren die lessen dan nog geen voorbereiding? Ja in zekere zin wel. Maar de voorbereiding om je internationaal te laten certificeren gaat na zo’n basisopleiding van start.

Je kunt starten met deelname aan mijn Programma voor gevorderden.

TA-werkgebied

Als je werk eruit bestaat om mensen (individueel of groepen) te begeleiden naar persoonlijke effectiviteit in werk of leven, dan kies je voor Counseling. Het doel van counseling is ‘to increase autonomy in relation to their social, professional and cultural environment.’

Kies een Primary Supervisor

Iemand met de juiste kwalificaties om jou naar het examen te begeleiden wordt Primary Supervisor genoemd. Vroeger heette dat een ‘sponsor’. Met deze persoon sluit je een EATA examen contract af; de intentie om examen te gaan doen.

Deze persoon leidt jou verder op, geeft je supervisies over je werk en samen zorg je ervoor dat de juiste stappen in de procedure naar het examen toe worden genomen. Je hoeft niet uitsluitend met deze opleider/supervisor te werken. Je kunt ook bij andere gekwalificeerde TA opleiders/-supervisors in binnen en buitenland lessen en supervisies gaan halen.

TA schriftelijk examen

Een scriptie als vast examenonderdeel. Helaas mag je niet kiezen of je eerst mondeling en dan schriftelijk examen wilt doen. Het is net als bij je rijbewijs, nadat het schriftelijk is goedgekeurd, mag je voor mondeling opgaan.

Je gaat dus schrijven. Vier vastgelegde hoofdstukken en een redelijk gericht kader worden je gegeven. Het hele proces draait om een reflectie op je professionele handelen met TA. De meeste mensen zijn hier ca. 1 jaar mee bezig. Je schriftelijk werk wordt anoniem beoordeeld en je krijgt schriftelijk feedback met uitleg over de scores die je gehaald hebt.

Bandjes ?!

Een veel gehoorde kreet bij trainees die zich op het examen voorbereiden is “heb jij al bandjes?”.

Tijdens het mondeling examen moeten geluid (soms ook beeld) fragmenten van je TA werk beoordeeld worden. Ter voorbereiding is het nodig om zoveel mogelijk van je werk op te nemen. Het leereffect van zowel het opnemen als in het afluisteren is groot. Elke kandidaat groeit in deze fase nog verder in zijn/haar professionele houding en vaardigheden in TA.

TA Mondeling examen

Je moet je ruim van tevoren aanmelden en je zult ca 1 uur door een board van vier mensen o.a. worden bevraagd over je TA-werk, de TA-theorie en ethische grenzen. Hier laat je ook je bandfragmenten horen. In tegenstelling tot het schriftelijk examen kan een TA mondeling examen nog niet in het Nederlands worden afgenomen. De meeste Nederlanders kiezen voor een examen in het Engels of maken gebruik van een tolk. Enkele keren per jaar (bijvoorbeeld op conferenties) is er zo’n examen event. Uit diverse landen komen kandidaten examen doen. Alleen al hier deel van uitmaken, voelt als een mega stap in je TA-attitude.

Gefeliciteerd, geslaagd!

Nu ben je Certified Transactional Analyst.

De kwalificatie-eisen staan uiteraard beschreven op de website van de Europese Associatie voor TA.

Waarom werken met Roos?

  • Ik heb brede ervaring en een netwerk van professionals.
  • Ik kan me snel inleven in elke context.
  • Mijn werkwijze is doelgericht en concreet.
  • Mijn Engels en Duits zijn goed.