van Microfiches tot AVG

Bijna 30 jaar voor de AVG, aan het begin van de derde fase in mijn loopbaan, kreeg ik de rol van projectleider bij de invoering van “Wet Persoonsregistratie”. Deze wet zou ingaan op 1 juli 1989! In die tijd werkte ik als organisatieadviseur bij een relatief kleine bank. Diverse afdelingen hadden een eigen handmatige administratie (gewoon notitieboekjes) of speciale enorme computeruitdraaien die maandelijks vernieuwd werden of microfiches met gegevens die je in een soort viewer kon leggen om dan de juiste gegevens te vinden. Het was ook de tijd waarin er allerlei automatiseringsactiviteiten gaande waren. Soms waren er computerprogramma’s met databases en niets was aan elkaar gekoppeld. In het totaal dus heel veel dubbele en inconsequente bestanden van persoonsgegevens. Daar moest per 1-7-1989 eenduidig, volgens vaste regels en strikt mee omgegaan worden. Het was confronterend om vast te stellen wat voor een lappendeken met veel stopwerk de gegevensverzamelingen van toen waren.

Grote schoonmaak

Ik herinner me dit project nog goed. Heel complex en een intensieve samenwerking met allerlei disciplines. En hoe toevallig kan het zijn dat uitgerekend in de slotfase van mijn loopbaan er weer een wet met betrekking tot het vastleggen van persoonsgegevens van kracht wordt; de AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tegenwoordig zijn er erg veel situaties waarin gegevens van mensen worden vastgelegd en waarbij het belangrijk is dat die veilig zijn opgeslagen. Nu ben ik mijn eigen projectleider in mijn eigen onderneming. Ook nu was het aanleiding voor een ‘grote schoonmaak’. Papieren archief selecteren, vernietigen, heel veel vernietigen! Schokkend wat een mens bewaard. Digitale archief opschonen, ondanks dat het goed beveiligd is. En keuzes maken, veel keuzes maken.

Die kleine bank waar ik dertig jaar geleden werkte is al lang geleden opgegaan in de Deutsche Bank. Mijn huidige onderneming bereid zich voor op sluiten, afsluiten dus.

Dank je wel AVG

Het document met Privacyverklaring is te lezen op mijn homepage. Daarnaast heeft mijn websitebeheerder voor een Verwerkingsovereenkomst gezorgd, die ik ondertekend heb. De laatste Nieuwsbrief wordt voor 25 mei verstuurd en daarna worden de adreslijsten verwijderd en mijn Mailchimp-account opgeheven.

Ik start geen nieuwe programma’s meer. De gegevens van de deelnemers aan lopende programma’s worden vernietigd, zodra de programma’s beëindigd zijn.

Dank je wel AVG, dat ik nu opgeruimd naar een volgende fase kan gaan!

Waarom werken met Roos?

  • Ik heb brede ervaring en een netwerk van professionals.
  • Ik kan me snel inleven in elke context.
  • Mijn werkwijze is doelgericht en concreet.
  • Mijn Engels en Duits zijn goed.