Wat is Transactionele Analyse (TA)

TA is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. Bekijk wat anderen er over zeggen.

TA werd ontwikkeld in de jaren vijftig door Eric Berne (1910-1970), een Canadese psychiater.
Berne was van mening dat psychologische begrippen voor de leek net zo toegankelijk moeten zijn als voor de professionele werker. TA theorie is helder en de gebruikte begrippen zijn concreet met een fascinerende diepgang. Humor, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid krijgen een belangrijke plek binnen de TA.

Moderne TA

De afgelopen decennia heeft TA zich ontwikkeld tot een theorie om doelgericht veranderingsprocessen na te streven, vooral op terreinen als het onderwijs, organisaties, management, medische en paramedische beroepen en sociaal en maatschappelijk werk, coaching, counseling en psychotherapie.
Kenmerkend voor veranderingsprocessen met behulp van TA is dat deze plaatsvinden op basis van een Contract waarin wederzijdse bijdragen en verantwoordelijkheden, om een overeengekomen doel te bereiken, expliciet worden gemaakt. Transactionele Analyse richt zich daarbij op toenemende Autonomie van mensen. Autonomie manifesteert zich door het vrijkomen of het herstel van drie vermogens: bewustheid, spontaniteit en intimiteit.

De communicatie wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van schematische weergave van het verloop (Transacties en Psychologische Spelen).

De onderliggende drijfveren en patronen worden zichtbaar gemaakt door middel van analyse van: psychologische behoeften, de verschillende zijns wijzen (Ego States) en het onbewuste plan (Script).
Om met al deze inzichten praktisch aan de slag te kunnen biedt TA een grote verscheidenheid aan specifieke methoden en technieken voor toepassing binnen de verschillende werkvelden.

De veelheid van concepten (onderdelen/modellen) zorgen voor een breed inzicht en een brede toepasbaarheid. De concepten zijn in samenhang, maar ook afzonderlijk te gebruiken.

Voor wie is TA?

Transactionele Analyse kunt u zowel professioneel als persoonlijk gebruiken.
TA kan overal gebruikt worden waar behoefte bestaat aan het begrijpen van individuen, relaties en communicatie. Vanuit dat oogpunt is TA een bruikbare methode bij de ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit in elke context.
Bijvoorbeeld wanneer u:
– de communicatie en samenwerking met anderen wilt verbeteren
– wilt leren hoe u in organisaties effectief met de wisselwerking van persoon, groep, rol en Organisatie kunt omgaan
– wilt leren hoe u ziekteverzuim door psychische factoren kunt voorkomen
– wilt leren hoe u de groei van uzelf, anderen, uw bedrijf of organisatie kunt stimuleren
– wilt leren hoe u de autonomie van uzelf en anderen kunt bevorderen
– wilt leren hoe u de kwaliteit van uw eigen leven en van uw relaties kunt verbeteren
– vastzittende en zich herhalende disfunctionele patronen wilt leren herkennen en veranderen.

Waarom TA gebruiken?

TA is een levende theorie die zich door inzicht en ervaring van vele professionals voortdurend verder ontwikkelt. Vanuit de hele wereld worden bijdragen geleverd en een geselecteerde board geeft erkenning aan de mensen en hun inhoudelijke bijdrage aan TA. Uit de ‘klassieke TA’ ontstaat door deze groei steeds een ‘moderne TA’.
TA heeft internationale erkenning verworven als professionele benaderingswijze en heeft een zeer brede toepasbaarheid. Er zijn nationale verenigingen, internationale koepelorganisaties, er is een wereldwijd uniek certificeringssysteem, er zijn standaards voor de inhoud van de opleidingen vastgelegd en er zijn ethische richtlijnen en een gedragscode.
(EATA en ITAA)

Waarom werken met Roos?

  • Ik heb brede ervaring en een netwerk van professionals.
  • Ik kan me snel inleven in elke context.
  • Mijn werkwijze is doelgericht en concreet.
  • Mijn Engels en Duits zijn goed.