Wat is NLP?

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) is een manier van denken die concrete verandering mogelijk maakt. Je zou het kunnen zien als een praktische communicatie- en veranderingstechnologie voor mensen die beroepsmatig met andere mensen werken.
Het is ontstaan in de jaren zeventig in de Verenigde Staten en de geestelijk vaders zijn Bandler en Grinder.

Belangrijke elementen van NLP zijn:

Contact maken: Aansluiten, een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid creëren, voordat er inhoudelijk gewerkt kan worden. Een geoefende NLP-er kan dat in enkele seconden doen.

Programmeringsaspect: Er wordt van uitgegaan dat de deelnemer alles in huis heeft om zijn doel te bereiken. Een deelnemer kan op een nieuwe manier leren gebruiken wat hij al in zich heeft. Werken met de ervaringsstructuur wordt dit genoemd. De deelnemer wordt geholpen de aanwezige ervaringselementen op een nieuwe manier te ordenen.

Taalgebruik: Het idee hierachter is dat we onze zintuiglijke ervaringen ordenen met behulp van taal. Hoe we problemen, doelen, vragen formuleren luistert nauw. Onze voorkeurskanalen (denken, voelen, doen)bepalen de werkwoorden die we gebruiken en positief of negatief geformuleerde zinnen zegt iets over het zelfbeeld en de ervaringsstructuur van de deelnemer.

Voor wie is NLP?:

NLP is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in mensen. NLP is met name geschikt voor iedereen die gemotiveerd is zichzelf beter te begrijpen en die belemmerende overtuigingen wil omzetten in positieve doelen en kansen.

Waarom NLP gebruiken?:

NLP is een positief model en richt zich op mogelijkheden in de ‘mind-set’. Lichaam en geest werken hier samen als cybernetische eenheid. NLP is een krachtig instrument bij individuele begeleiding en coaching.

Waarom werken met Roos?

  • Ik heb brede ervaring en een netwerk van professionals.
  • Ik kan me snel inleven in elke context.
  • Mijn werkwijze is doelgericht en concreet.
  • Mijn Engels en Duits zijn goed.