Roos Ikelaar hecht als directeur van Sölk BV grote waarde aan een optimale samenwerkingsrelatie met haar klanten. Zij stelt het dan ook zeer op prijs als u contact met haar opneemt wanneer u niet tevreden bent met haar dienstverlening of met de dienstverlening van de door haar ingehuurde mensen.
De intentie van het contact is om samen met u naar een oplossing te zoeken. Het is ook mogelijk u tot de mededirecteur van Sölk BV, Ton Bervoets, te richten ton.bervoets@planet.nl.
In het geval dat overleg niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kunt u een klacht indienen volgens onderstaande procedure.
1 U kunt uw klacht alleen per brief kenbaar maken aan het volgende adres:
Sölk BV (met in de linkerbovenhoek de vermelding ‘klacht’)
t.a.v. Roos Ikelaar en/of Ton Bervoets
Cornelis Aarnoutsstraat 131
1106 ZE Amsterdam

2 U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging

3 De afhandeling van uw klacht valt onder de verantwoordelijkheid van Sölk BV

4 Binnen 2 weken neemt Sölk BV contact met u op met een voorstel om tot een oplossing te komen

5 Indien de behandeling van uw klacht over Roos Ikelaar niet leidt tot een in uw ogen acceptabele oplossing, dan kunt u een beroep doen op het klachtenreglement van de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA)
Roos Ikelaar is als Provisional Trainer and Supervisor aangesloten bij de NVTA en beschouwt de uitspraak van de klachtencommissie van de NVTA als bindend.

Informatie over het indienen van een klacht bij de NVTA vindt u op hun website: www.nvta.nl

 

Waarom werken met Roos?

  • Ik heb brede ervaring en een netwerk van professionals.
  • Ik kan me snel inleven in elke context.
  • Mijn werkwijze is doelgericht en concreet.
  • Mijn Engels en Duits zijn goed.